Tradice versus novoty

.

Tradiční čínský horoskop představuje ve srovnání s evropskými nepřekonatelně delší tradici a mnohem větší sumu zkušeností. Zatímco asijská, respektive konkrétně čínská astrologie se rozvíjí již bezmála dvanáct tisíc let, první astrologové se na území blízkého a středního východu objevili až o několik tisíc let později a rozvoj astrologie jako soustředěnější vědy se objevil ještě později.

Až řecká antika

Teprve řecká civilizace vedla k jejímu většímu rozvoji a od ní se dále přenesly její znalosti dále do středověké Evropy. Ta již byla ale v té době v područí křesťanské ideologie, ovlivňující do velké míry nejenom každodenní život, ale i veškeré bádání a zkoumání v nejrůznějších oblastech. Včetně astrologie. Proto se západní pojetí astrologie odlišuje od pojetí dálněvýchodního.

.
Tradice versus novoty
2 (40%)1
.