Co nás čeká

To, co nás jako lidstvo čeká, ví jen pár nejbohatších rodových klanů, které ovlivňují potají dění na celém světě. Co čeká každého z nás jako jednotlivce je také těžko odhadovat. Každý jsme v jiné konkrétní společenské a rodinné situaci, máme rozdílné genetické předpoklady, různé vzdělání, zkušenosti, žijeme v různých prostředích přírodních i společenských. Dalo by […]

To, co nás jako lidstvo čeká, ví jen pár nejbohatších rodových klanů, které ovlivňují potají dění na celém světě. Co čeká každého z nás jako jednotlivce je také těžko odhadovat. Každý jsme v jiné konkrétní společenské a rodinné situaci, máme rozdílné genetické předpoklady, různé vzdělání, zkušenosti, žijeme v různých prostředích přírodních i společenských. Dalo by se říci, co člověk, to originál.

Mimospolečenské předpoklady

Mimo předpoklady sociální jsou ale i předurčené vzorce, dané vlivem vnější přírody, konkrétně postavením planet, hvězd, naší planety. Přírodní jevy na nás působí, aniž si to uvědomujeme. Gravitace, geomagnetismus, přitažlivost planet, sluneční vítr a jiné vlivy. Ty ale již tisíciletí pozoruje astrologie a na základě toho je hotova denními horoskopy pro každého jednotlivého člověka velmi přesně určit, jakému vlivu je člověk vystaven a jaký vliv to může mít na jeho chování, jednání, rozhodování.